LINGVO
Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
logoo ILEI
Maceio Orsabla, la strandoj
logoo 56-a kongreso
logoo ILEI
logoo 56-a kongreso

57-a ILEI-KONGRESO
20-a /27-a julio 2024
MACEIO
MACEIO - Brazila urbo


“Esperanto por justa edukado”

 • Aliĝilo kaj loĝado
 • Prezento
 • kolegoj Unuafoje en Brazilo, unu el la plej gravaj kongresoj de Esperantistoj, la 57-a Kongreso de Esperantistaj Instruistoj okazos en la bela, turisma urbo, Maceió, en la brazila nordoriento.
  Konata kiel “Rideto-Urbo” (Cidade Sorriso) pro la popolo ĉiam ridetanta kaj “Akva Paradizo” (Paraíso das águas) pro tio, ke ĝi estas ĉirkaŭata de lagetoj, riveroj kaj eĉ oceano, nome Atlantika, Maceió troviĝas inter la plej vizitataj urboj fare de turistoj enlandaj kaj eksterlandaj.
  Kun ĉirkaŭ 40 kilometroj da strandoj kun mirindaj plaĝoj kaj naturaj naĝejoj, Maceió kaj najbaraj urboj atendas vin kaj familianojn por ekskursi kaj ĝui diversajn aktivaĵojn kaj, dum la vesperiĝo admiri spektaklajn sunsubirojn sidante ĉe kioskoj kaj trinkante kokosakvon kaj manĝante tipajn frandaĵojn.
  Hoteloj kaj gastejoj por ĉies gustoj abundas kaj multaj, fronte al la oceano, restigas turistojn kaj revenigas ilin plurfoje al Maceió pro la ravantaj pejzaĝoj.
  Nia urbo jam gastigis du naciajn kaj du junularajn kongresojn, krom tri renkontiĝojn de nordorientaj asocioj.
  La 57-a ILEI-kongreso estos la unua internacia esperanto-evento ĉi tie kaj ni esperas, ke ĝi estos mirinda kaj neforgesebla ne nur por vi, kiuj kunsidos kun ni dum prelegoj, debatoj, atelieroj, konversaciaj rondoj, kaj aliaj programeroj, sed ankaŭ por viaj familianoj kaj geamikoj neesperantistaj.

  Bonvenon al Maceió! La “Akva paradizo” atendas vin!
 • Maceio
 • Linjano Orsabla Linjano Orsabla Linjano Orsabla
 • Kotizoj
 • kotizoj
  Kotiztabelo por
  Aliĝperiodo → ĝis 31/03/2024 ĝis 30/06/2024 de 01/07/2024
  ILEI-Membro 0 0 0
  Ne-membro
  Infanoj ĝis 18 jaroj
  Juna, handikapita. ktp.
  1 aŭ 2-taga partopreno*
  Nur virtuala partopreno
  * La dumtempa partopreno inkluzivas, por la ceteraj tagoj, la rajton je virtuala partopreno.
  La prezoj estas laŭ la Lando elektita ĉisupre. Bonvolu elekti vian landon!
  La aliĝkotizoj estas por persono, kiu en la momento de sia aliĝo jam pagis aŭ estas pagonta sian kotizon por ILEI por 2024.
  Kongresano, kiu je la momento de sia aliĝo ne estas membro de ILEI, krompagas.

  La Honoraj Membroj de ILEI kaj la devigaj akompanantoj de handikapuloj ne pagas aliĝkotizon.
  Tarifoj estas en eŭroj
  Se vi aliĝas antaŭ la 31-a de decembro 2023 vi ricevas rabaton de 10 €.
 • LKK


 • Aristóphio Andrade Alves Filho
  Prezidanto (brazila sekciestro de ILEI)  Laura Brazzabeni
  +39 328 6461063
  ILEI-estrarano pri kongresoj
  Komisiito pri kongreso (prezidanto de IEF, estrarano de ILEI por kongresoj, ĝenerala direktoro de Itala Esperanto-Instituto IIE)


  Fernando Pita
  Komisiito pri simpozio (estrarano de ILEI pri universitato kaj scienca agadoj)  Karine Arakeljan
  Kasisto (estrarano de ILEI pri financoj)  Neider Silveira Jatobá
  Komisiito pri loĝado  Núbia Alves Sobral
  Komisiito pri arvesperoj  Iolanda A. Cavalcante Jatobá
  Komisiito pri ekskursoj  Emmanuel de Oliveira Alves
  Loka kasisto  Rita de Cássia V. de Almeida Barbosa
  Komisiito pri rilatoj kun lokaj aŭtoritatuloj
 • Personoj
 • Ĉi tie ni baldaŭ aperigos, laŭ la konstruo de la kongresa programo, la detalojn pri la prelegantoj, la instruistoj ĉe la kongresaj kursoj, la artistoj invititaj al la kongreso.
 • Aliĝintoj
 • 1. Aristophio Alves Filho
  2. Laura Brazzabeni
  3. Núbia Alves Sobral
  4. Emmanuel de Oliveira Alves
  5. Luigia Oberrauch
  6. Didier Janot
  7. James Rezende Piton
  8. Antônio José Ramos Alves
  9. Sérgio dos Passos Caldas.
  10. Catarina Andreza Quixabeira
  11. Adriana Ramos Alves
  12. José Arnobio Camilo
  13. Marc Cuffez
  14. Ahmad Mamduhi
  15. Rita de Cássia Vieira de Almeida Barbosa
  16. Neider Silveira Jatobá
  17. Iolanda Adelina Souza Cavalcante Jatobá
  18. Karine Arakelyan
  19. Querino Neto
  20. Ileana Schroder
  21. Ivano Kossey
  22. Deraldo Oliveira Filha
  23. Radojica PETROVIĈ
  24. Roberval Santos da Silva
  25. Ladislau Afonso
  26. Elísia Martins de Oliveira
  27. Marija Jerković
  28. Ariadna Garcia Gutierrez
 • ... kaj poste ...
 • ...
  57a ILEI-kongreso - MACEIO - 20-a /27-a julio 2024
  “Esperanto por justa edukado”